01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Slovénie-Ljubljana: Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels

2019/S 10-018787 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

15/01/2019
S10
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Slovénie-Ljubljana: Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels

2019/S 010-018787

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 207-473552)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
1662970000
Koprska ulica 92
Ljubljana
1000
Slovénie
Téléphone: +386 14704100
Courriel: javna.narocila@hse.si
Fax: +386 14704101
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hse.si

http://www.hse.si
I.1)
Nom et adresses
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
5044286000
Obrezna ulica 170
Maribor
2000
Slovénie
Téléphone: +386 23005460
Courriel: matej.helbl@dem.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dem.si

http://www.dem.si
I.1)
Nom et adresses
Soske elektrarne Nova Gorica d.o.o.
5044421000
Erjav?eva ulica 20
Nova Gorica
5000
Slovénie
Téléphone: +386 53396310
Courriel: seng@seng.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.seng.si

http://www.seng.si
I.1)
Nom et adresses
Premogovnik Velenje, d.o.o.
5040361000
Partizanska cesta 78
Velenje
3320
Slovénie
Téléphone: +386 38996508
Courriel: Borut.kac@rlv.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rlv.si

http://www.rlv.si
I.1)
Nom et adresses
HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje
1470647000
Partizanska cesta 78
Velenje
3320
Slovénie
Téléphone: +386 38996508
Courriel: Borut.Kac@rlv.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.htz.si

http://www.htz.si
I.1)
Nom et adresses
RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
5513065000
Rudarska cesta 6
Velenje
3320
Slovénie
Téléphone: +386 38982183
Courriel: Iztok.esih@rlv.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rgp.si

http://www.rgp.si
I.1)
Nom et adresses
HSE Invest, druzba za inzeniring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
1574256000
Obrezna ulica 170
Maribor
2000
Slovénie
Téléphone: +386 23005992
Courriel: info@hse-invest.si
Code NUTS: SI Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hse-invest.si

http://www.hse-invest.si
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dobava ra?unalniske opreme

Numéro de référence: JN 002/2017

II.1.2)
Code CPV principal
30000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Predmet naro?ila je dobava stacionarnih in prenosnih ra?unalnikov, monitorjev, tiskalnikov in druge ra?unalniske uporabniske in sistemske opreme, kot je podrobneje opredeljeno v dokumentaciji.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 207-473552

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Au lieu de:

HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje

Lire:

/

Numéro de section: V.2.4

Lot nº: 1

Au lieu de:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 77 068,89 EUR.

Lire:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 71 101,93 EUR.

Numéro de section: V.2.4

Lot nº: 2

Au lieu de:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 54 814,20 EUR.

Lire:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 53 182,20 EUR.

Numéro de section: V.2.4

Lot nº: 4

Au lieu de:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 47 659,80 EUR.

Lire:

Skupna vrednost naro?ila/sklopa: 45 891,80 EUR.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Naro?nik HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje je v sklopu 1, 2 in 4 odstopil od izvedbe svojega dela posameznega naro?ila.

 
 
C L A S S E    C P V
30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
30120000 - Photocopieurs et matériel d'impression offset 
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213200 - Ordinateur tablette 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30214000 - Postes de travail 
30230000 - Matériel informatique 
32500000 - Matériel de télécommunications 
32570000 - Matériel de communications 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
48820000 - Serveurs