Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
SUÈDE
appel-offre

Suède : Logiciels et systèmes d'information : EttIT - Nätverksinfrastruktur

2024/S 2024-123500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123500-2024 - Résultats
Suède – Logiciels et systèmes d'information – EttIT - Nätverksinfrastruktur
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Klippans kommun
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: EttIT - Nätverksinfrastruktur
Description: Nätverksinfrastruktur till EttIT 5K.
Identifiant de la procédure: 61f6cb8f-bef6-498e-9837-62eb3fe94ee1
Avis précédent: fd730f07-3441-4224-8ed8-7f0c48a74b34-01
Identifiant interne: 23/414
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 60 000 000,00 SEK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 100 000 000,00 SEK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Obligatoriska krav
Description: Upphandlingen avser nätverksinfrastruktur till EttIT 5K.
Identifiant interne: 23/414
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Klippans Kommun, Box 21, 26421 Klippan  
Ville: Klippan
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Informations complémentaires: Uppdragen avser 5 kommuner i nordvästra Skåne.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/01/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 100 000 000,00 SEK
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Ingen.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Kundomsorgsåtagande
Description: För EttIT är det ett mervärde att leverantören kan ge förslag på lösning att tillhandahålla och erbjuda tjänster och metoder vad gäller service och reklamationshantering på nätverksprodukterna som köps in. Anbudsgivarens mervärden bedöms på beskrivning av föreslagen lösning som ska innehålla minst följande delar: • Hur ett ärende anmäls och hanteras inledningsvis. • Vilka vägar ett ärende kan ta inom er organisation. Unika fördelar eller extra tjänster som erbjuds inom support och tjänster (t ex märkning med beställarens uppgifter så att godset levereras direkt till den kommunala enheten). • • Grad på kvalitet, samarbete och flexibilitet i relationen med leverantörens tillverkare. Grad på kvalitet, samarbete och flexibilitet i relationen med oss/EttIT - vad förväntar ni er av oss? • • Kvaliteten på webbshopen och er förmåga att utforma den enligt EttIT: s behov. • Grad av anpassningsmöjligheter för EttIT: s produkter.
Valeur fixe (total): 200

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tillhandahållande av färdiga 60x60cm plattor med inbyggd accesspunkter.
Description: Anbudsgivare som kan erbjuda färdiga 60x60 cm plattor med inbyggda accesspunkter eller motsvarande fästen för infälld inbyggnad i befintliga takplattor under hela avtalstiden kommer att premieras med ett monetärt avdrag på anbudspriset. Anbudsgivarens mervärden bedöms på beskrivning av föreslagen lösning som ska innehålla minst följande delar: Anbudsgivarens förmåga att tydligt redogöra för produktspecifikationen (t ex täckningsområde, säkerhetsfunktioner (enligt lag och föreskrifter korrekt brandklassning), hantering av störningar, skalbarhet, livslängd etc.) • Anbudsgivarens detaljerade beskrivning av lösning av leverantörens tekniska kapacitet och logistiska planering kring hur produkten är avsedd att integreras i den befintliga nätinfrastrukturen. Finns det t ex några särskilda förberedelser som behöver göras? • Hur tillgodoser anbudsgivaren EttIT: s visuella krav (t ex färgval) på inbyggd accesspunkt? Hur väl harmoniserar lösningen med EttIT: s befintliga infrastruktur? • Anbudsgivaren ska ge EttIT en uppfattning om leveranstiderna och vilken plan som leverantören har för att implementera föreslagen lösning. • Hur länge förväntas produkten och dess teknik vara relevant och stödjas av anbudsgivaren? Detta är viktigt för EttTI att undvika föråldrade lösningar på kort sikt.
Valeur fixe (total): 400

Critère:
Type: Qualité
Nom: Anbudsgivare som kan tillhandahålla en lösning av produkter som stödjer hybrid koppar-fiberkablar
Description: Anbudsgivare som kan tillhandahålla en lösning av produkter som stödjer hybrid koppar-fiberkablar för att t.ex. försörja PoE++ -ansluten utrustning på långa distanser (t.ex. kamerabevakning i större områden utomhus) under avtalstiden kommer premieras med monetärt avdrag på anbudspriset. Anbudsgivarens mervärden bedöms på beskrivning av föreslagen lösning och ska innehålla minst följande delar: • Den tekniska lösningens flexibilitet och kapacitet. • Den tekniska lösningens kostnadseffektivitet.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Strukturerat återtag inklusive destruktion
Description: Anbudsgivaren ska nedan lämna en skriftlig redogörelse på lösning på åtagande vad gäller strukturerat återtag. Anbudsgivarens mervärden bedöms på beskrivning av föreslagen lösning som ska innehålla minst följande delar: Lösning på hur anbudsgivaren förväntas implementera och underhålla ett program för återtag och destruktion av nätverksprodukter (t ex "accesspunkter har ett andra liv") som kommer köpas in. • Har anbudsgivaren beskrivit rutiner och strategier gällande återbruk, tillvägagångssätt avseende skrotning samt hur uttjänta produkter hanteras? • Har anbudsgivaren beskrivit lösning på hur programmet omfattar insamling, återvinning, skrotning och miljövänlig hantering av uttjänta produkter? • • Har anbudsgivaren beskrivit hur sekretess- och destruktionsrutinen tillämpas? Har anbudsgivaren redogjort en erbjuden lösning på ekonomisk kick-back till EttIT avseende skrotade och återvunna produkter? • Har anbudsgivaren redogjort en lösning för redovisning och rapportering av återvinnings- och skotningsresultaten?
Valeur fixe (total): 400
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Pris
Description: Se upphandlingsdokumentet.
Identifiant interne: 23/414
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Klippans Kommun, Box 21, 26421 Klippan  
Ville: Klippan
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Informations complémentaires: Avser uppdrag inom nordvästra Skåne.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/01/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 100 000 000,00 SEK
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Ingen.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Kundomsorgsåtagande

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tillhandahållande av färdiga 60x60cm plattor med inbyggd accesspunkter.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tillhandahållande av lösning för hybridkoppar fiberkablar.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Strukturerat återtagande och destruktion.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Utvärdering
Description: Upphandlingen avser nätverksinfrastruktur till EttIT 5K.
Identifiant interne: 23/414
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Klippans Kommun, Box 21, 26421 Klippan  
Ville: Klippan
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Informations complémentaires: Uppdrag inom Skåne, nordvästra Skåne.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/01/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 100 000 000,00 SEK
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Ingen.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Nom: Kundomsorgsåtagande

Critère:
Type: Qualité
Nom: Strukturerat återtagande och destruktion.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Anbudsgivare som kan tillhandahålla en lösning av produkter som stödjer hybrid koppar-fiberkablar
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Informationsfråga
Description: Upphandlingen avser nätverskinfrastruktur till EttIT 5K.
Identifiant interne: 23/414
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Uppdrag inom Skåne, nordvästra Skåne.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/01/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 100 000 000,00 SEK
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
Description: Ingen.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Kundomsorgsåtagande

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tillhandahållande av färdiga 60x60cm plattor med inbyggd accesspunkter.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tillhandahållande av lösning för hybridkoppar fiberkablar.

Critère:
Type: Qualité
Nom: Strukturerat återtagande och destruktion.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 100 000 000,00 SEK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Qlosr AB
Offre:
Identifiant de l’offre: Anbud-Qlosr
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23/414
Titre: Obligatoriska krav-Qlosr AB
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Transtema Fiberdata AB
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Qlosr AB
Offre:
Identifiant de l’offre: Anbud-Qlosr
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1000000000.00
Titre: Pris-Qlosr AB
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Transtema Fiberdata AB
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Qlosr AB
Offre:
Identifiant de l’offre: Anbud-Qlosr
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 23-414
Titre: Utvärdering-Qlosr AB
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Transtema Fiberdata AB
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Qlosr AB
Offre:
Identifiant de l’offre: Anbud-Qlosr
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: -
Titre: Informationsfråga-Qlosr AB
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Klippans kommun
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: Transtema Fiberdata AB

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Klippans kommun
Numéro d’enregistrement: 2120000928
Département: .Upphandlingsenheten
Adresse postale: Trädgårdsgatan 12  
Ville: KLIPPAN
Code postal: 264 80
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Point de contact: Camilla Kaas
Adresse électronique: Camilla.kaas@klippan.se
Téléphone: +46 435 280 00
Adresse internet: http://www.klippan.se
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Adresse postale: Box 4522  
Ville: Malmö
Code postal: 203 20
Subdivision pays (NUTS): Skåne län (SE224)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Téléphone: 040-35 35 00
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Transtema Fiberdata AB
Numéro d’enregistrement: 5566447578
Département: Försäljning
Adresse postale: Box 6027  
Ville: GÄVLE
Code postal: 80006
Subdivision pays (NUTS): Gävleborgs län (SE313)
Pays: Suède
Point de contact: Marco Bäcker
Adresse électronique: marco.backer@transtema.com
Téléphone: 08-6359500
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Qlosr AB
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 5564525177
Département: Sales
Adresse postale: Folkungagatan 45  
Ville: Stockholm
Code postal: 118 26
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Point de contact: Gustav ulander
Adresse électronique: gustav.ulander@qlosr.se
Téléphone: 08-517 84 400
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f52b0534-630b-42c7-89b8-7cc2dcbfdd36 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 13:53:53 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 13:53:57 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123500-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information