Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 22/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Nässjö: Systèmes d'alarme

2021/S 110-289074  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Suède-Nässjö: Systèmes d'alarme

2021/S 110-289074

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 075-191089)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nässjö kommun
Numéro national d'identification: 212000-0548
Adresse postale: Rådhusgatan 28
Ville: Nässjö
Code NUTS: SE Sverige
Code postal: 571 31
Pays: Suède
Courriel: annie.herkel@nassjo.se
Téléphone: +46 380-518009
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nassjo.se

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Trygghetstjänster - särskilt boende

Numéro de référence: 049-2020

II.1.2)
Code CPV principal
35121700 Systèmes d'alarme

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Nässjö kommun har särskilda boenden fördelat på nio (9) fastigheter. Totalt 313 lägenheter. Boendena är indelade i enheter och i olika våningsplan. En enhet kan vara belägen i ett eller flera plan eller delar av ett plan. Kommunen har i dagsläget nedanstående boenden med följande antal lägenheter: Ingsbergsgården 6 enheter totalt 55 lägenheter Ekbackagården 4 enheter totalt 35 lägenheter Åkersborg 3 enheter totalt 35 lägenheter Sjöbacken 4 enheter totalt 35 lägenheter Malmåkra 3 enheter totalt 35 lägenheter Parkgården 3 enheter totalt 44 lägenheter Björkliden 2 enheter totalt 21 lägenheter Skogsborg 2 enheter totalt 29 lägenheter Lillsjögården 2 enheter 26 lägenheter Antalet lägenheter är inte nödvändigtvis samma som antalet brukare då lägenheter kan stå tomma och då fler än en brukare kan bo i samma lägenhet (par).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 075-191089

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Nässjö kommun har särskilda boenden fördelat på nio (9) fastigheter. Totalt 313 lägenheter. Boendena är indelade i enheter och i olika våningsplan. En enhet kan vara belägen i ett eller flera plan eller delar av ett plan. Kommunen har i dagsläget nedanstående boenden med följande antal lägenheter: Ingsbergsgården 6 enheter totalt 55 lägenheter Ekbackagården 4 enheter totalt 35 lägenheter Åkersborg 3 enheter totalt 35 lägenheter Sjöbacken 4 enheter totalt 35 lägenheter Malmåkra 3 enheter totalt 35 lägenheter Parkgården 3 enheter totalt 44 lägenheter Björkliden 2 enheter totalt 21 lägenheter Skogsborg 2 enheter totalt 29 lägenheter Lillsjögården 2 enheter 26 lägenheter Antalet lägenheter är inte nödvändigtvis samma som antalet brukare då lägenheter kan stå tomma och då fler än en brukare kan bo i samma lägenhet (par).

Lire:

Att etablera ett nytt trygghetslarmssystem på ett boende innebär en mycket hög kostnad för Kommunen ur flera perspektiv. Det innebär också en säkerhetsrisk för brukarna (innan man vet att systemet fungerar som det ska). För brukarna blir installationen dessutom en störning i vardagen. Av dessa anledningar har vi möjliggjort en längre avtalstid. Kommunen har för avsikt att successivt köpa in tjänsterna beskrivna i detta förfrågningsunderlag när behov uppstår. Takvolym är satt till 10 000 000 SEK. Nässjö kommun garanterar ingen minsta volym eller visst minsta antal anslutna boenden.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 20/05/2021

Lire:

Date: 22/06/2021

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbud ska vara giltigt till

Au lieu de:

Date: 17/10/2021

Lire:

Date: 19/12/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning

Au lieu de:

Date: 21/05/2021

Heure locale: 00:00

Lire:

Date: 23/06/2021

Heure locale: 00:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Suède-Nässjö: Systèmes d'alarmeType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
22/06/2021
09/06/2021
SE
National

 
 
C L A S S E    C P V
35121700 - Systèmes d'alarme 
45312000 - Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes