Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/04/2019
Date de péremption : 08/02/2027
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Täby: Services d'enseignement et de formation

2019/S 76-181684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/04/2019
S76
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Suède-Täby: Services d'enseignement et de formation

2019/S 076-181684

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 032-057989)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Täby kommun
212000-0118
Stationsvägen 13
Täby
183 80
Suède
Point(s) de contact: Gunilla Hedström
Téléphone: +46 855559000
Courriel: gunilla.hedstrom@taby.se
Fax: +46 0855559348
Code NUTS: SE110 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.taby.se

http://www.taby.se
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Auktorisation Vux Norrort - Kommunal vuxenutbildning

Numéro de référence: GVN 2017/3-64

II.1.2)
Code CPV principal
80000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Välkommen att söka auktorisation inom Vux Norrorts auktorisationssystem för kommunal vuxenutbildning. De kommuner som ingår i Vux Norrort är Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
12/04/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 032-057989

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kompletterande upplysningar

Au lieu de:

Från och med 6 augusti 2018 finns möjlighet att till Vux Norrort även söka auktorisation för Svenska för invandrare (SFI) samt yrkesförberedande vuxenutbildning: Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Hantverksprogrammet (HV), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF).

Lire:

Ansökan om auktorisation till Vux Norrort kan göras när som helst. För kursstarter 2020 handläggs ansökningar till två kursstarter, 6 januari och 5 augusti. För kursstart 6 januari behöver ansökan för ny leverantör vara insänd senast 26 april 2019 och för kursstart 5 augusti 2020 behöver ansökan vara insänd senast 15 november 2019. Detta gäller även ansökan om Svenska för invandrare, SFI.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
OBS! Auktorisationsförfarande tillämpas. För närvarande finns inga specifikt utformade e-verktyg för auktorisation. Kommunerna inom Vux Norrort har valt att använda Tendsign för annonsering och behandling av inkomna ansökningar, men observera att det inte rör sig om ett upphandlingsförfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller enligt lagen (2008:962) om valfrihet. Visma annons: https://opic.com/id/afcactbbqr

https://opic.com/id/afcactbbqr
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80200000 - Services d'enseignement secondaire 
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 
80500000 - Services de formation 
80530000 - Services de formation professionnelle