Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
SUÈDE
appel-offre

Suède-Uppsala:Services de transport routier

2023/S 97-302556  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Suède-Uppsala: Services de transport routier

2023/S 097-302556

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 079-234417)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vattenfall AB
Numéro national d'identification: 556036-2138
Adresse postale: Bolandsgatan 13
Ville: Uppsala
Code NUTS: SE Sverige
Code postal: 75382
Pays: Suède
Courriel: mats.niemi@vattenfall.com
Téléphone: +46 70-2592914
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vattenfall.com

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Transport av restprodukter från Värmekraftverk & Kraftvärmeverk i Uppsala-området

Numéro de référence: 1008528744

II.1.2)
Code CPV principal
60100000 Services de transport routier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Vattenfall AB, Heat Sweden har för avsikt att upphandla transporter av restprodukter från värmeverken i Uppsala, Storvreta och Knivsta. Det är i huvudsak transporter till behandlare av restprodukter i mellansverige för Vattenfalls räkning , men det förekommer även transporter till hamnar eller annat lager. Avsikten är att teckna ett femårsavtal med option på ytterligare ett år. Avtalsstart är planerad till 2023-09-01.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 079-234417

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Transporter av restprodukter till mottagningsanläggning

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

1

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Förlängningsoption till: 2029-09-01 Förlängningsoption till: 2030-09-01

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Lastmaskin

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

2

Lire:

Numéro de section: II.2.2

Au lieu de:

60180000 Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nuts-kod

Au lieu de:

SE110 SE121 SE122 SE313 SE

Lire:

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Volymen restprodukter ligger årligen på cirka 60.000 slaggrus från AFA i Uppsala, volymen slam, slagg och gips är
   2. 700 ton från Uppsala, Bioaska från Carpe i Uppsala är
   4. 000 ton och från Knivsta/Storvreta
   2. 300 ton. Sedan tillkommer leveranser till/från lager på andra platser. i huvudsak planerade transporter men även transporter med mycket kort varsel. För icke planerade transporter är inställelsetiden mycket viktig. Transporter ska ske med täckta bilar, ekipaget ska även vara täckt vid återtransport. Samtliga lastbilar som ingår i uppdraget ska leva upp till avancerad nivå enligt Vattenfalls Bestämmelser för transporter och arbetsmaskiner. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2023

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2028

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Väntetidsersättning

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

3

Lire:

Numéro de section: II.2.2

Au lieu de:

60180000 Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nuts-kod

Au lieu de:

SE110 SE121 SE122 SE313 SE

Lire:

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Volymen restprodukter ligger årligen på cirka 60.000 slaggrus från AFA i Uppsala, volymen slam, slagg och gips är
   2. 700 ton från Uppsala, Bioaska från Carpe i Uppsala är
   4. 000 ton och från Knivsta/Storvreta
   2. 300 ton. Sedan tillkommer leveranser till/från lager på andra platser. i huvudsak planerade transporter men även transporter med mycket kort varsel. För icke planerade transporter är inställelsetiden mycket viktig. Transporter ska ske med täckta bilar, ekipaget ska även vara täckt vid återtransport. Samtliga lastbilar som ingår i uppdraget ska leva upp till avancerad nivå enligt Vattenfalls Bestämmelser för transporter och arbetsmaskiner. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2023

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2028

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Transport av restprodukter till andra destinationer

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

4

Lire:

Numéro de section: II.2.2

Au lieu de:

60180000 Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nuts-kod

Au lieu de:

SE110 SE121 SE122 SE313 SE

Lire:

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Volymen restprodukter ligger årligen på cirka 60.000 slaggrus från AFA i Uppsala, volymen slam, slagg och gips är
   2. 700 ton från Uppsala, Bioaska från Carpe i Uppsala är
   4. 000 ton och från Knivsta/Storvreta
   2. 300 ton. Sedan tillkommer leveranser till/från lager på andra platser. i huvudsak planerade transporter men även transporter med mycket kort varsel. För icke planerade transporter är inställelsetiden mycket viktig. Transporter ska ske med täckta bilar, ekipaget ska även vara täckt vid återtransport. Samtliga lastbilar som ingår i uppdraget ska leva upp till avancerad nivå enligt Vattenfalls Bestämmelser för transporter och arbetsmaskiner. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2023

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2028

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Transport av ballast till andra destinationer

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

5

Lire:

Numéro de section: II.2.2

Au lieu de:

60180000 Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nuts-kod

Au lieu de:

SE110 SE121 SE122 SE313 SE

Lire:

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Volymen restprodukter ligger årligen på cirka 60.000 slaggrus från AFA i Uppsala, volymen slam, slagg och gips är
   2. 700 ton från Uppsala, Bioaska från Carpe i Uppsala är
   4. 000 ton och från Knivsta/Storvreta
   2. 300 ton. Sedan tillkommer leveranser till/från lager på andra platser. i huvudsak planerade transporter men även transporter med mycket kort varsel. För icke planerade transporter är inställelsetiden mycket viktig. Transporter ska ske med täckta bilar, ekipaget ska även vara täckt vid återtransport. Samtliga lastbilar som ingår i uppdraget ska leva upp till avancerad nivå enligt Vattenfalls Bestämmelser för transporter och arbetsmaskiner. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2023

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2028

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benämning på upphandlingen

Au lieu de:

Jourutryckning

Lire:

Numéro de section: II.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Del nr

Au lieu de:

6

Lire:

Numéro de section: II.2.2

Au lieu de:

60180000 Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nuts-kod

Au lieu de:

SE110 SE121 SE122 SE313 SE

Lire:

Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kort beskrivning

Au lieu de:

Volymen restprodukter ligger årligen på cirka 60.000 slaggrus från AFA i Uppsala, volymen slam, slagg och gips är
   2. 700 ton från Uppsala, Bioaska från Carpe i Uppsala är
   4. 000 ton och från Knivsta/Storvreta
   2. 300 ton. Sedan tillkommer leveranser till/från lager på andra platser. i huvudsak planerade transporter men även transporter med mycket kort varsel. För icke planerade transporter är inställelsetiden mycket viktig. Transporter ska ske med täckta bilar, ekipaget ska även vara täckt vid återtransport. Samtliga lastbilar som ingår i uppdraget ska leva upp till avancerad nivå enligt Vattenfalls Bestämmelser för transporter och arbetsmaskiner. Samtliga fordon ska vara utrustade med alkolås.

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets startdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2023

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets slutdatum

Au lieu de:

Date: 01/09/2028

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Beskrivning av förlängning

Au lieu de:

Förlängningsoption till: 2029-09-01

Lire:

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar

Au lieu de:

Date: 01/05/2023

Heure locale: 23:59

Lire:

Date: 03/05/2023

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbud ska vara giltigt till

Au lieu de:

Date: 12/09/2023

Lire:

Date: 05/09/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Transport av restprodukter från Värmekraftverk & Kraftvärmeverk i Uppsala-området 22/05/2023 SWE National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60180000 - Location de véhicules de transport de marchandises avec chauffeur