01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
SUÈDE
appel-offre

Suède-Vetlanda: Remise en état de bâtiments dégradés

2018/S 156-357783 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Suède-Vetlanda: Remise en état de bâtiments dégradés 2018/S 156-357783 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Vetlanda kommun 212000-0571 Upphandlingsavdelningen Vetlanda 574 80 Suède Point(s) de contact: Nicklas Dahlgren Téléphone: +46 383-97136 Courriel: upphandling@vetlanda.se Code NUTS: SE Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vetlanda.se Adresse du profil d'acheteur: http://www.vetlanda.se http://www.vetlanda.se http://www.vetlanda.se
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Withalaskolan - (Om- och tillbyggnad) Numéro de référence: UH-2018-14
II.1.2) Code CPV principal 45262690
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 139 000 000.00 SEK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E1, Entreprenad för bygg inkl. transport och hiss
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E2, Entreprenad för mark
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E3, Entreprenad för el och tele
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E4, Entreprenad för värme och sanitet
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E5, Entreprenad för luftbehandling
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E6, Entreprenad för styr och övervakning
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E7, Entreprenad för storkök
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
E8, Entreprenad för varukyla
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262690 45331210 45262700 45330000 51900000 45236210 42416000 45300000 45400000 39221000 45223000 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE
II.2.4) Description des prestations:
Entreprenaden avser en större om- och tillbyggnad av Withalaskolan i Vetlanda. Vetlanda kommun satsar 250 MSEK på byggnation och renovering av 3 skolor, varav aktuell entreprenad är den enskilt största med en total projektkostnad på ca 130 miljoner kronor. När projektet är klart får Withalaskolan en kapacitet för 700 högstadieelever. Tillbyggnaden av ca 3500 m2 i 3 våningsplan består av nya utbildningssalar, storkök med tillhörande skolrestaurang samt rum för tekniska installationer. Ombyggnaden av ca 7000 m2 innefattar utbyte av de flesta ytskikt, planlösningsändringar samt nya installationer av rör, ventilation, el m.m. I entreprenaden ingår också anläggning av en ny utemiljö i anslutning till skolan.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 081-180419
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 1 Intitulé:
E1, Entreprenad för bygg inkl. transport och hiss
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Brantås Bygg AB 556717-0427 Snickarvägen 6 Vetlanda 574 37 Suède Téléphone: +46 760281510 Courriel: rickard.nilsson@brantasbygg.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 90 051 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 2 Intitulé:
E2, Entreprenad för mark
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire NCC Industry Aktiebolag 556302-3307 Ö.Nygatan 10 Vetlanda 574 33 Suède Téléphone: +46 383-762401 Courriel: tommy.edvardsson@ncc.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 001 407.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 3 Intitulé:
E3, Entreprenad för el och tele
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire El & Projektering Vetlanda AB 556594-0813 Industrigatan 28 Vetlanda 574 38 Suède Téléphone: +46 703089729 Courriel: magnus@el-projektering.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 15 983 250.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 4 Intitulé:
E4, Entreprenad för värme och sanitet
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Bravida Sverige AB 556197-4188 Rödjegatan 2 Nässjö 571 39 Suède Téléphone: +46 38138642 Courriel: jan.y.andersson@bravida.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 390 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 5 Intitulé:
E5, Entreprenad för luftbehandling
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Bodafors Plåt Aktiebolag 556100-8847 Ängsgatan 2 Bodafors 571 62 Suède Téléphone: +46 70-6764801 Courriel: torbjorn@bodaforsplat.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 10 274 350.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 6 Intitulé:
E6, Entreprenad för styr och övervakning
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Kabona AB 556609-1525 Klövergatan 6 Huskvarna 561 51 Suède Téléphone: +46 10-2193512 Courriel: per.hakelid@kabona.com Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 147 000.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 7 Intitulé:
E7, Entreprenad för storkök
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Svedomat Aktiebolag 556140-9961 Alfavägen 4 Jönköping 556 52 Suède Téléphone: +46 739-149999 Courriel: olle@svedomat.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 572 375.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 8 Intitulé:
E8, Entreprenad för varukyla
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Kronobergs Kylteknik Aktiebolag 556278-4925 Älgvägen 7 Växjö 352 45 Suède Téléphone: +46 709-982627 Courriel: mats.lundgren@kronobergs-kyl.se Code NUTS: SE
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 283 750.00 SEK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Vetlanda kommun Vetlanda 574 80 Suède
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
39221000 - Équipement de cuisine 
42416000 - Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 
45000000 - Travaux de construction 
45223000 - Travaux de construction d'ouvrages 
45236210 - Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants 
45262690 - Remise en état de bâtiments dégradés 
45262700 - Travaux de transformation de bâtiments 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment 
51900000 - Services d'installation de systèmes de guidage et de commande