01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2011
Date de péremption : 14/03/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Tampons et compresses , Pansements

2011/S 27-042724 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
WSS im. M. Kopernika w Áodzi, ul. Pabianicka 62, attn: Olga Kowalska,
POLOGNE-93-513Áódú. Tel. +48 426895911. E-mail:
olga.kowalska@kopernik.lodz.pl. Fax +48 426895409.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 27.8.2010, 2010/S
166-254905)
Au lieu de:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:
11.10.2010 (14:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 12.10.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.10.2010 (11:00)
Lire:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 11.3.2011
(15:00)
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 14.3.2011 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 14.3.2011 (11:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33141110 - Pansements 
33141116 - Tampons et compresses