Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Société européenne
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Brno:LitRes SE v likvidaci

2022/S 181-513593  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Tchéquie-Brno: LitRes SE v likvidaci 2022/S 181-513593 Société européenne Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (JO L 294 du 10.11.2001, p. 1) Radiation Dénomination sociale:
LitRes SE v likvidaci, Brno, Tchéquie Date d'immatriculation:

   4. 
   1.  2013 Lieu d'immatriculation
:

Krajský soud v Brn?, Husova 15, 601 95 Brno, ?ESKÁ REPUBLIKA (CZ) Numéro d'immatriculation:
H 298 Publication Date: 17.
   2.  2022 Lieu:
Titre: Obchodní spole?nost LitRes SE, se sídlem Brno, Srbská 3073/53b, PS? 612 00, I?O: 29318114, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném u Krajského soudu v Brn?, oddíl H, vlozka 298, oznamuje, ze dne
   6. 
   5.  2020 vstoupila do likvidace. V??itelé spole?nosti se vyzývají, aby p?ihlásili své pohledávky ve lh?t? 3 m?síc? ode dne zve?ejn?ní tohoto oznámení. P?ihlásky pohledávek je nutno zaslat na adresu likvidátora - JUDr. PhDr. Radek Mylbachr, Výstavist? 405/1, 603 00 Brno. OV05757330-20220217 Secteur d'activité:
Siège statutaire:
Srbská 3073/53b, Královo Pole, 612 00 Brno, ?ESKÁ REPUBLIKA (CZ) Tchéquie-Brno: LitRes SE v likvidaciType d'acheteur: Sans objetType d'avis: Société européenne / Société coopérative européenneType de procédure: Sans objetType de marché: Sans objet 20/09/2022 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
79100000 - Services juridiques