Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE
appel-offre

Tchéquie-Prague: Services relatifs aux logiciels

2021/S 86-223709  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Tchéquie-Prague: Services relatifs aux logiciels 2021/S 086-223709 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ, a.s.
Numéro national d'identification: 45274649 Adresse postale: Duhová 2/1444 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ ICT Services, a.s.
Numéro national d'identification: 26470411 Adresse postale: Duhová 1531/3 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ICT
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Distribuce, a.s.
Numéro national d'identification: 24729035 Adresse postale: Teplická 874/8 Ville: D??ín - D??ín IV-Podmokly Code NUTS: CZ04 Severozápad Code postal: 405 02 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Prodej, a.s.
Numéro national d'identification: 27232433 Adresse postale: Duhová 1/425 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Esco, a.s.
Numéro national d'identification: 03592880 Adresse postale: Duhová 1444/2 Ville: Praha 4-Michle Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cezesco.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Severo?eské doly, a.s.
Numéro national d'identification: 49901982 Adresse postale: Bozeny N?mcové 5359 Ville: Chomutov Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 430 01 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sdas.cz Adresse du profil d'acheteur: http://nen.nipez.cz/profil/SD
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na zajist?ní licencí produkt SAP v?. PSLE
II.1.2) Code CPV principal 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ve?ejná zakázka k uzav?ení Rámcové smlouvy na zajist?ní zp?sobu a podmínek poskytování pozadované úrovn sluzeb podpory ke stávajícím licencím SAP a na zajist?ní podmínek pro po?ízení nových licencí SAP v?etn pozadované úrovn sluzeb podpory pro oprávn?né spole?nosti Skupiny ?EZ (dále jen "Sk?").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 16 333 546.25 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
Ve?ejná zakázka k uzav?ení Rámcové smlouvy na zajist?ní zp?sobu a podmínek poskytování pozadované úrovn sluzeb podpory ke stávajícím licencím SAP a na zajist?ní podmínek pro po?ízení nových licencí SAP v?etn pozadované úrovn sluzeb podpory pro oprávn?né spole?nosti Skupiny ?EZ (dále jen "Sk?").
II.2.5) Crit 04/05/2021 S86 Tchéquie-Prague: Services relatifs aux logiciels 2021/S 086-223709 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ, a.s.
Numéro national d'identification: 45274649 Adresse postale: Duhová 2/1444 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ ICT Services, a.s.
Numéro national d'identification: 26470411 Adresse postale: Duhová 1531/3 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ICT
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Distribuce, a.s.
Numéro national d'identification: 24729035 Adresse postale: Teplická 874/8 Ville: D??ín - D??ín IV-Podmokly Code NUTS: CZ04 Severozápad Code postal: 405 02 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cezdistribuce.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Prodej, a.s.
Numéro national d'identification: 27232433 Adresse postale: Duhová 1/425 Ville: Praha 4 Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 53 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cez.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?EZ Esco, a.s.
Numéro national d'identification: 03592880 Adresse postale: Duhová 1444/2 Ville: Praha 4-Michle Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cezesco.cz Adresse du profil d'acheteur: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Severo?eské doly, a.s.
Numéro national d'identification: 49901982 Adresse postale: Bozeny N?mcové 5359 Ville: Chomutov Code NUTS: CZ042 Ústecký kraj Code postal: 430 01 Pays: Tchéquie Point(s) de contact: Pavlína Svarcová Courriel: pavlina.svarcova01@cez.cz Téléphone: +420 211042672 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sdas.cz Adresse du profil d'acheteur: http://nen.nipez.cz/profil/SD
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rámcová dohoda na zajist?ní licencí produkt SAP v?. PSLE
II.1.2) Code CPV principal 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ve?ejná zakázka k uzav?ení Rámcové smlouvy na zajist?ní zp?sobu a podmínek poskytování pozadované úrovn sluzeb podpory ke stávajícím licencím SAP a na zajist?ní podmínek pro po?ízení nových licencí SAP v?etn pozadované úrovn sluzeb podpory pro oprávn?né spole?nosti Skupiny ?EZ (dále jen "Sk?").
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 16 333 546.25 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: CZ ?esko Lieu principal d'exécution:
?eská republika
II.2.4) Description des prestations:
Ve?ejná zakázka k uzav?ení Rámcové smlouvy na zajist?ní zp?sobu a podmínek poskytování pozadované úrovn sluzeb podpory ke stávajícím licencím SAP a na zajist?ní podmínek pro po?ízení nových licencí SAP v?etn pozadované úrovn sluzeb podpory pro oprávn?né spole?nosti Skupiny ?EZ (dále jen "Sk?").
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires K II.2.5) Hodnotící kritéria: nebyla stanovena v souladu s ust. § 122 odst. 2 ZZVZ, protoze p?edm?tné zadávací ?ízení prob?hlo ve form J?BU s jedním ú?astníkem zadávacího ?ízení.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
U této zakázky byla vyuzita výjimka podle ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ, nebo z technických d?vod neexistuje hospodá?ská sout?z (pouze jediný dodavatel, který licence s pozadovanou podporou PSLE m?ze poskytnout). SAP SE je jediným oprávn?ným poskytovatelem práv k PSLE na území ?eské republiky, a to prost?ednictvím spole?nosti SAP ?R, spol. s r.o.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 001 Intitulé:
Rámcová dohoda na zajist?ní licencí produkt SAP v?. PSLE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SAP ?R, spol. s r.o.
Numéro national d'identification: 49713361 Adresse postale: Vysko?ilova 1481/4 Ville: Praha 4-Michle Code NUTS: CZ01 Praha Code postal: 140 00 Pays: Tchéquie Téléphone: +420 257114111 Adresse internet: https://www.sap.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 414 392.53 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ad V.2.3) Zadavatel nemá informace o tom, zda dodavatelem je malý ?i st?ední podnik.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doru?it do 15 dn ode dne, kdy se st?zovatel dozv?d?l o domn?lém porusení zákona Zadavatelem, nejpozd?ji vsak do uzav?ení smlouvy nebo do chvíle, kdy se sout?z o návrh povazuje po výb?ru návrhu za ukon?enou. Námitky proti úkon?m oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uve?ejnit ?i odeslat st?zovateli, musí být doru?eny Zadavateli do 15 dn od jejich uve?ejn?ní ?i doru?ení st?zovateli. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání zádostí o ú?ast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty. Pokud je v zadávacím ?ízení stanovena lh?ta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení této lh?ty, v p?ípad jednacího ?ízení s uve?ejn?ním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doru?eny Zadavateli nejpozd?ji do skon?ení lh?ty pro podání p?edb?zných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o zám?ru uzav?ít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doru?eny Zadavateli do 30 dn od uve?ejn?ní tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vy?ídit do 15 dn?. Návrh je nutné doru?it ÚOHS i Zadavateli do 10 dn ode dne, v n?mz st?zovatel obdrzel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzav?ení smlouvy na ve?ejnou zakázku ?i rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy, a to i bez p?edchozího podání námitek. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy zp?sobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením d?vodu pro zadání ve?ejné zakázky bez uve?ejn?ní oznámení o zahájení zadávacího ?ízení, p?edb?zného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednoduseném podlimitním ?ízení, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Návrh na ulození zákazu pln?ní smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doru?í navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 m?síce ode dne, kdy Zadavatel uve?ejnil oznámení o uzav?ení smlouvy na základ rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzav?ení smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozd?ji vsak do 6 m?síc od uzav?ení této smlouvy. Ve lh?t pro doru?ení návrhu je navrhovatel povinen slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu pln?ní ve?ejné zakázky nebo za dobu prvních ?ty let pln?ní v p?ípad smluv na dobu neur?itou, nejmén vsak ve výsi 50 000 ?eských korun (CZK), nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze navrhovatel nem?ze stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK. Jde-li o ?ízení o p?ezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lh?t pro doru?ení návrhu slozit na ú?et ÚOHS kauci ve výsi 1 % z p?edpokládané hodnoty koncese uve?ejn?né ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejmén vsak ve výsi 50 000 CZK, nejvýse ve výsi 10 000 000 CZK. V p?ípad?, ze Zadavatel neuve?ejní ve V?stníku ve?ejných zakázek nebo na profilu Zadavatele p?edpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 100 000 CZK. V p?ípad návrhu na ulození zákazu pln?ní koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slozit kauci ve výsi 200 000 CZK.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ú?ad pro ochranu hospodá?ské sout?ze Adresse postale: t?. Kpt. Jarose 7 Ville: Brno Code postal: 604 55 Pays: Tchéquie Courriel: posta@uohs.cz Téléphone: +420 542167111 Fax: +420 542167112 Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Tchéquie-Prague: Services relatifs aux logicielsType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure négociée sans mise en concurrenceType de marché: Servicesservices 04/05/2021 CZ National
 
 
C L A S S E    C P V
72260000 - Services relatifs aux logiciels