01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/01/2011
Date de péremption : 20/01/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
BELGIQUE
appel-offre

Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation , Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage , Équipement routier

2011/S 6-007132 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica,
Lange Kievitstraat 111-113 bus 43, Geert De Rycke, BELGIQUE-2018Antwerpen.
Tel. +32 32246611. E-mail: geert.derycke@mow.vlaanderen.be. Fax +32
32246605.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 23.11.2010, 2010/S
227-346817)
Au lieu de:
VI.3) Nadere inlichtingen
Lire:
VI.3) Nadere inlichtingen
Verbeteringsbericht 01:
Hierna de wijzigingen:
1/ Algemene Informatie: pag 2
* uitvoeringstermijn: deels in 2010 en deels in 2011: vervalt en wordt
vervangen door.
* uitvoeringstermijn: deels in 2011 en deels in 2012.
2/ II Beschrijving van de opdracht: pag 31

   7. 5 De verlichtingstoestellen

   7. 5.2 De wegverlichtingstoestellen voor lamp NaHP-T voor de
verlichtingspalen
O Het gewicht van het armatuur inclusief de lamp en dimsysteem moet
beperkt zijn in gewicht max. 15 kg evenals de laterale windvangoppervlakte
van max
   0. 070m². Dit om de plaatsing op de energieabsorberende palen
mogelijk te maken.
=> vervalt en wordt vervangen door:
* het gewicht van het armatuur inclusief de lamp en dimsysteem moet
beperkt zijn evenals de laterale windvangoppervlakte, dit om de plaatsing
op de energieabsorberende palen van 9m mogelijk te maken. De inschrijver
zal de waarden van het gewicht en de laterale windvangoppervlakte
duidelijk vermelden in de technische fiche van de verlichtingstoestellen
voor paalmontage. Hij zal tevens bevestigen dat het voorgestelde armatuur
in combinatie met de energieabsorberende verlichtingspaal voldoet aan de
berekeningsnota van deze paal.
* de armaturen voor paalmontage zijn allen van hetzelfde fabricaat en
modelreeks.
Autres informations complémentaires
Er zijn rectificaties aan de bijbehorende aanbestedingsstukken
aangebracht.
 
 
C L A S S E    C P V
34920000 - Équipement routier 
34990000 - Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation