01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/04/2011
Date de péremption : 10/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
SLOVÉNIE
appel-offre

Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires

2011/S 69-111286 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Uprava RS za izvráevanje kazenskih sankcij Ljubljana, Jesenkova ulica 3,
Boátjan Zakrajáek, SLOVÉNIE-1000Ljubljana. Tel. +386 14005670. E-mail:
bostjan.zakrajsek@gov.si.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   6. 4.2011, 2011/S
67-108733)
Druge dodatne informacije
Spremembe so bile vneáene v ustrezno razpisno dokumentacijo.
Dodana je Excel tabela s popisom delov uniforme in obutve s koliinami za
4 leta.
Razpisno dokumentacijo je moþno dobiti na:
http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf.
 
 
C L A S S E    C P V
18000000 - Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires