01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/07/2009
Date de péremption : 27/08/2009
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Voitures de tramway

2009/S 123-178444 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Miejskie Przedsi™biorstwo Komunikacyjne S.A., ul. Ûw. WawrzyÄca 13,
PL-31-060 Kraków.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.6.2009, 2009/S
120-175415)
Objet: CPV: 34622100.
Voitures de tramway.
Au lieu de: I.1) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty
dotycz…ce Dynamicznego Systemu Zakupów) moüna uzyska‡ pod adresem:
Miejskie Przedsi™biorstwo Komunikacyjne S.A., ul. Jana Broüka 3, Kontakt
Dzia ZamówieÄ, Do wiadomoÛci Agata MichaÂek - Budzicz, PL-30-347 Kraków.
Tel. +48 122541019. E-mail bskowron@mpk.krakow.pl. Faks +48 122541241.
URL: www.mpk.krakow.pl.
Lire: I.1) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz…ce
Dynamicznego Systemu Zakupów) moüna uzyska‡ pod adresem:
Miejskie Przedsi™biorstwo Komunikacyjne S.A., ul. Jana Broüka 3, Kontakt
Dzia ZamówieÄ, Do wiadomoÛci Boüena SkowroÄska, PL-30-347 Kraków. Tel.
+48 122541019. E-mail bskowron@mpk.krakow.pl. Faks +48 122541241. URL:
www.mpk.krakow.pl.
 
 
C L A S S E    C P V
34622100 - Voitures de tramway