01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 29/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de création architecturale

2019/S 16-034497 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/01/2019
S16
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Budapest: Services de création architecturale

2019/S 016-034497

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 247-569580)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Semmelweis Egyetem
EKRSZ_65859157
Üll?i út 26.
Budapest
1085
Hongrie
Point(s) de contact: Dr. Agócs Kiss János
Téléphone: +36 206707313
Courriel: agocs-kiss.janos@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 14591500
Code NUTS: HU110 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.semmelweis.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.semmelweis.hu

http://www.semmelweis.hu
http://www.semmelweis.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
H?gyes-Schöpf-Merei összevont tervezés

Numéro de référence: EKR000975342018

II.1.2)
Code CPV principal
71220000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
A "Semmelweis XXI. Fejlesztési projekt" keretében, a H?gyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításával kapcsolatos generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakért?i feladatok ellátása

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
21/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 247-569580

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Benyújtási határid dátum

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 29/01/2019

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 25/01/2019

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 29/01/2019

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér az ajánlattételi határid mellett az elektronikus közbeszerzési rendszerben a Felolvasólapot, és a Nyilatkozatmintát is módosította.

 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale